Μενού Κλείσιμο

2021

2021

1+8+1001+1+1001+8+1


\LARGE 1+2\cdot \left ( 3^{4}\cdot \left ( 5+6 \right )+7\cdot \left ( 8+9 \right ) \right )=2021


\LARGE -1-2+\left ( 3!-4 \right )^{5+6}-7-8-9=2021


\LARGE \left ( 1-2 \right )\cdot 3+\sqrt{4^{5+6}}-7-8-9=2021


\LARGE 1-\left ( 2\cdot 3 \right )!+4+\left ( 5!-6 \right )\cdot \left ( 7+8+9 \right )=2021


\LARGE 12\cdot \left ( 3\cdot 4+5+6 \right )\cdot 7+89=2021


\LARGE \left ( 1+2\cdot 3+45\cdot 6 \right )\cdot 7+8\cdot 9+10=2021


\LARGE \left ( 9\cdot 8+7+6 \right )\cdot 5\cdot 4+321=2021


\LARGE \left ( -9+8 \right )\cdot 7-6\cdot \left ( 5-\left ( 4+3 \right ) ^{2+1}\right )=2021


\LARGE -9+8+7!-\left ( 6+5! \right )\cdot 4!+3+2+1=2021


\LARGE 9-8-7!+6^{5}+4-\left ( 3+2+1 \right )!=2021


\LARGE \left ( 9+8+7 \right )\cdot (6+5^{\sqrt{4}})+3+2+1=2021


\LARGE 9+8\cdot 7+6+5!\cdot \sqrt{4}+3+2+1=2021


\LARGE 10+9+87+65+43^{2}+1=2021


Καρκινικές ημερομηνίες

12.1.21  –  12.2.21 –  12.3.21

12.4.21  –  12.5.21  –  12.6.21

12.7.21  –  12.8.21  –  12.9.21  –  12.11.21 

12.02.2021


Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!