Μενού Κλείσιμο

Σκέφτομαι άρα Υπάρχω!

Ο René Deskartes (Καρτέσιος), γεννήθηκε στη Γαλλία το 1596 και πέθανε στη Στοκχόλμη το 1650. Ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός, φυσικός. Υπήρξε ο θεμελιωτής της Αναλυτικής Γεωμετρίας (Καρτεσιανές συντεταγμένες).

Στο έργο του «Λόγος περί της μεθόδου» διατυπώνει το απόφθεγμα «Σκέφτομαι άρα υπάρχω», το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των φιλοσόφων που κρατούν μέχρι σήμερα.

Με το απόφθεγμα αυτό, ο Καρτέσιος, στην ουσία αναδεικνύει την αξία της αμφιβολίας, στην αναζήτηση και αποκάλυψη της αλήθειας: «Οι άνθρωποι συχνά σφάλλουν στους συλλογισμούς τους και δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι οι αισθήσεις μου δεν με ξεγελούν. Μπορώ να αμφιβάλλω λοιπόν για όλα όσα σκέφτομαι και πιστεύω, εκτός από ένα, το ότι αμφιβάλλω!»

Η θέση αυτή είναι αυτή που άνοιξε στη φιλοσοφία, το δρόμο για το διαφωτισμό, καταργώντας τις μεσαιωνικές προκαταλήψεις.


Πολλοί από  τους πολέμιους του Καρτέσιου στάθηκαν στη στενή σημασία του πιο πάνω αποφθέγματος. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς, χρησιμοποιώντας τη λογική.

«Σκέφτομαι άρα Υπάρχω» η λογική πρόταση είναι συνεπαγωγή «Αν σκέφτομαι τότε υπάρχω» της μορφής p⇒q όπου p=«Σκέφτομαι» και q=«Υπάρχω».

Όπως είναι γνωστό η p⇒q είναι ισοδύναμη με την αντιθετοαντίστροφή της δηλ. την q’⇒p’. Όμως η αντιθετοαντίστροφη «Αν δεν υπάρχω τότε δεν σκέφτομαι» είναι προφανώς αληθής. Άρα είναι αλήθεια και το απόφθεγμα του Καρτέσιου.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!